Hudební školy AM Vyškov a ZŠ Vyškov, Nádražní 5


Dětský pěvecký sbor Motýlek Vyškov

Hudební škola AM Vyškov a ZŠ Vyškov, Nádražní 5

 

    Dětský pěvecký sbor Motýlek vznikl v roce 2003 při Hudební škole AM ve Vyškově. Od roku 2010 sbor spolupracuje se ZŠ Vyškov, Nádražní 5. V současné době má 50 členů s průměrným věkem 13-ti let. Repertoár sboru zahrnuje skladby staré duchovní hudby, renesance, baroka, romantismu i skladby soudobých autorů. Repertoár posledních dvou let je zaměřen na úpravy a provedení lidových písní, zejména ve spolupráci s Dr. Antonínem Tučapským. Motýlek se pravidelně účastní soutěží pěveckých sborů, Svátky písní a Musica Religiosa Olomouc a soutěžních přehlídek sborů v Jihomoravském kraji. V roce 2012 získal zlaté pásmo s postupem na celostátní přehlídku do Uničova, kde od porotců obdržel zvláštní cenu za provedení skladby Fašank. V roce 2015 obhájil postup do celostátního kola v Uničově a obdržel zvláštní cenu za píseň Brusič mráz M. Raichla. Od vzniku po dnešek se sbor zúčastnil několika zahraničních festivalů  a koncertů (Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko, Maďarsko) a zazpíval v mnoha českých a moravských městech a obcích. V roce 2015 se sbor zúčastnil soutěže adventních a vánočních písní ve Varšavě, kde se umístil na druhém místě za ruským sborem Perezvony ze St. Peterburgu. V roce 2016 se zúčastnil 14. ročníku mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Sekeszféthérváru v Maďarsku, kde byl oceněn několika cenami za dramaturgii koncertních vystoupení, za provedení skladeb současných autorů i hlavní cenou festivalu.  V roce 2017 získal 2. místo na zahajovacího ročníku mezinárodního pěveckého festivalu VOCE MAGNA ŽILINA. O rok později na Zahradě písní 2018 v Praze - 13. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů - získal zlaté pásmo, v tomto roce také reprezentoval na jubilejním desátém ročníku mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů Zpívejfest 2018. Na jaře 2019 sbor získal absolutní prventství na krajské postupové přehlídce v Brně a postup na ústřední přehlídku do Uničova, kde získal zvláštní cenu za provedení skladby Fašank od Luboše Fišera.

Koncertováním, účastí na soutěžích a jejich výsledky se sbor snaží reprezentovat Město Vyškov, které sbor v posledních letech podporuje.

 

Sbormistr: Aleš Musil                                             

Klavírní doprovod: Dalimil Ševčík

Hlasová poradkyně : Aneta Surková