Hudební školy AM Vyškov a ZŠ Vyškov, Nádražní 5


Kalendář akcí

26.03.2019 12:55

4.4.2019 Krajská postupová přehlídka v Brně

Vážení rodiče,

Vaše dítě se zúčastní Krajské soutěžní přehlídky školních pěveckých sborů v Brně,  v Kulturním centru Semilaso, dne 4. 4. 2019.

Město Vyškov bude reprezentovat Sbor I. ZUŠ Vyškov, Motýlek Vyškov a Re-canto Vyškov.

  • odjezd od Orla Vyškov (ul. Nádražní - Hřbitovní kostel) 7.30 hodin (sbor I. a Motýlek)
  • návrat  přibližně 16.30 hodin tamtéž (děti pošlou cestou sms)

Oblečení: Motýlek nové modré polokošile s logem, modré rifle nebo kalhoty, jarní tenisky (ne

galoše)

V den konání odhlaste prosím dětem školní oběd, stravu zajistěte formou svačinek včetně pití.

V Semilasu je bufet - kapesné dle uvážení. Zdravotnický dohled bude vykonávat A. Musil a p.

Vrbacká, soutěže se účastní také korepetitor sboru D. Ševčík.

V úterý 2. 4. 2019 proběhne v malém sále ZUŠ Vyškov generálka před soutěží pro oba sbory a to

v rámci výuky sboru I. a to od 16.20 do 17.20 hodin. (v pátek 5. 4. odpadne běžná zkouška

Motýlku)

Beru na vědomí, že za bezpečnost dítěte odpovídá doprovázející pedagog  vykonávající dohled

nad žáky a to  pouze v době konání akce, nejdříve  však 15 minut před začátkem akce.

V případě konání akce v dopoledních hodinách  (době školní docházky) omluvím své dítě ve škole.

Beru na vědomí, že žák je prokazatelně seznámen se školním řádem a s organizací akce, poučen

o chování a bezpečnosti v době konání akce.

—————

27.08.2018 15:49

Zpívejfest 2018

—————

27.07.2018 12:07

Soustředění Blansko, Češkovice

Soustředění v Blansku, Češkovicích:

Odjezd autobusem v neděli 19.8. od ZŠ Nádražní 5  v 16.00 hodin. Příjezd zpět v sobotu 25. 8. v  11.00 hodin tamtéž. Kartičky pojištěnce s sebou k autobusu.
Na zkoušky si vezmou zpěváci všechny sborové noty. Další vybavení: dobrá sportovní obuv, pláštěnka nebo deštník, plavky do bazénu. Soustředění se bude účastnit také korepetitor Dalimil Ševčík, hlasová poradkyně Aneta Surková. Funkci zdravotníka bude vykonávat A. Musil.
Pokud má někdo nějaké stravovací omezení  - dietu, napište mi to prosím obratem do mailu.
Soustředění se účastní také Re-canto, oba sbory mají svůj koncert v rámci Zpívejfestu.

—————

20.11.2017 10:48

Plán akcí DPS Motýlek Vyškov

19. - 25. 8. - letní soustředění před Zpívejfestem, Blansko

 

9. - 14. 9. Zpívejfest ve Vyškově
 

—————