Hudební školy AM Vyškov a ZŠ Vyškov, Nádražní 5


Rok 2019

 

 • 22. - 25. 3. -  sborové soustředění v Blansku
 • 4. 4. - Krajská postupová přehlídka Brno - absolutní vítěz s postupem
 • 23. 5. - Jarní koncert školních sborů v Besedním domě ve Vyškově
 • 25. 5. - celostátní přehlídka v Uničově
 • 13. - 20. 6. - koncertní sborové soustředění Itálie

 

 

Rok 2018

 • 17. - 19. 4. - Sborové soustředění v Blansku
 • 7. 4. - Zahrada písní 2018 Praha - 13 ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů - zlaté pásmo
 • 3. 5. - Koncert školních sborů v Besedním domě ve Vyškově
 • 15. 6. - Narozeninový koncert Motýlku, Hřbitovní kostel P. Marie
 • 19. - 25. 8. - Letní soustředění v Blansku
 • 9. - 14. 9. - Zpívejfest 2018 - desátý ročník mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů

 

Rok 2017

 • 4. 3. - Křest CD Danielis - Záložna Rousínov
 • 25. - 27. 3. -  sborové soustředění v Blansku
 • 6. 4. - Krajská postupová přehlídka Brno - absolutní vítěz
 • 23. 5. - Koncert sborů "Od každého trochu" Vyškov (Re-canto, Pěvecký sbor A. Tučapského, Švýcarský chlapecký pěvecký sbor)
 • 27. 5. - celostátní přehlídka v Uničově
 • 28. 5. - Dostalíkovo sborové jaro
 • 15. - 23. 6. - koncertní sborové soustředění Itálie
 • 26. 8. - vystoupení na svatbě v ZOOParku Vyškov
 • 7. - 8. 9. - mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů VOCE MAGNA ŽILINA - 2. místo
 • 3. 12. - Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí ve Vyškově
 • 9. 12. - Vánoční akordy Ostrava, Zvláštní cena poroty
 • 10. 12. - Vánoční koncert školních pěveckých sborů, Besední dům Vyškov
 • 17. 12. - Adventní koncert, Hřbitovní kostel P. Marie Vyškov
 • 21. 12. - koledování se seniory v Charitě Vyškov
 • 23.12. - Předštědrovečerní koledování s Motýlkem, Mas. náměstí ve Vyškově

 

Rok 2016

 

 • 10. 1. - Novoroční koncert v Násedlovicích
 • 12. - 14. 3. - Sborové soustředění v Blansku
 • 12. 5. - Jarní koncert školních sborů
 • 2. - 5. 6. - XIV. ročník festivalu dětských pěveckých sborů ALBA REGIA SZEKESFÉRHÉRVÁR - cena za dramaturgii soutěžních vystoupení, provedeni skladeb současných autorů, hlavní cena festivalu
 • 10. 6. - Noc kostelů v Násedlovicích
 • 14. - 19. 8. - Letní sborové soustředění v Blansku
 • 11. - 16. 9. - Zpívejfest Vyškov
 • 27. 11. - Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí ve Vyškově
 • 18. 12. - Adventní koncert, Hřbitovní skotel P. Marie
 • 23.12. - Předštědrovečerní koledování s Motýlkem, Mas. náměstí ve Vyškově

 

 

Rok 2015

 

 • 14. - 16. 3. soustředění Blansko - Vyhlídka
 • 26. 3. Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů Brno, zlaté pasmo s postupem
 • 30. 5. - Ústředni kolo soutěže v Uničově
 • 3. 6. - Zpívající fontána Vyškov, veřejná zkouška
 • 11. - 20. 6. - Koncertní soustředění Italie, Vieste
 • 29. 11. - Rozsvěceni stromu na náměstí ve Vyškově
 • 6. 12. - Vanoční koncert školních sborů Vyškov
 • 7. 12. - Vanoční zpívání pro seniory v penzionu, Chválkovice n. H.
 • 10. - 13. 12. - Waršava, soutěž vánoční a adventní hudby - 2. místo
 • 20. 12. - Adventní koncert Vyškov, Hřbitovní kostel P. Marie
 • 23. 12. - Předštědrovečerní koledování s Motýlkem

 

 

Rok 2014

 • 24. - 26. 3. - soustředění Blansko - Vyhlídka
 • 5. 6. - Koncert sborů ZŠ Nádražní 5, Besední dům
 • 11. 6. - Zpívající fontána Vyškov
 • 17. - 22. 8. - prázdninové soustředění Blansko Vyhlídka
 • 13. - 19. 9. - Zpívejfest 2014, Vyškov
 • 26. - 28. 9. - koncertní zájezd Šumava, Malý Bor, Horažďovice, Phillipsreute, Německo
 • 21.10. - slavnostní zahájení Veletrhu práce, Sochorova Vyškov
 • 29.11. - koncertní zájezd Německo
 • 1. 12. - Rozsvěcení stromu na náměstí ve Vyškově
 • 19.12. - vystoupení s programem v rámci vánočních trhů na náměstí ve Vyškově
 • 21. 12. - Adventní koncert, Hřbitovní kostel P. Marie Vyškov
 • 23.12.- Předštědrovečerní koledování s Motýlkem, náměstí Vyškov

 

Rok 2013

 

 • 16. – 18.3.  - třídenní soustředění v Blansku
 • 29.5. - slavnostní vystoupení při konferenci ZOOparku ve Vyškově
 • 18.5. – Slavnostní koncert k výročí 10. let DPS Motýlek
 • 23. – 27.11. – soustředění sboru v Blansku
 • 1.12. – rozsvěcení vánočního stromu na náměstí ve Vyškově
 • 10.12. – vystoupení pro zaměstnance Městského úřadu Vyškov
 • 10.12. – Vánoční koncert ZŠ Nádražní 5 Vyškov
 • 18. – 20.12. – koncertní zájezd Šumava
 • 19.12. – Vánoční koncert Velhartice
 • 19.12. – Adventní koncert Winzer – Německo
 • 20.12. – Adventní koncert Žihobce
 • 22.12. – Adventní koncert DPS Motýlek a SPS Re-canto, Hřbitovní kostel P. Marie Vyškov
 • 23.12. – Předštědrovečerní koledování s Motýlkem , náměstí Vyškov
 • 26.12. – České vánoce se ZUŠ Vyškov, kostel Nanebevzetí P. Marie

 

Rok 2012

 • Soustředění Blansko 17.-19.3
 • Krajská soutěžní přehlídka 29.3. v Brně – zlatá medaile-postup do ústředního kola
 • Vyškovské jaro 2.5.
 • Jarní koncert 23.5.
 • Uničov 25.-27.5. – ústřední kolo celorepublikové soutěže
 • Noc kostelů 1.6.
 • Zpívající fontána 6.6.
 • Itálie 11.-19.6. – slavnostní koncert
 • Soustředění Blansko 26.-28.8.
 • Zpívejfest 9. - 14.9.
 • Soustředění ZOO park + vernisáž betlémů 24.11.
 • Vernisáž E.Peroutkové
 • Vánoční vystoupení pro seniory Dukla 13.12.
 • Koncert sborů 16.12. v Besedním domě
 • Adventní vystoupení na náměstí 21.12.
 • Předštědrovečerní koledování s Motýlkem 23.12.
 • Vánoční koncert Motýlků 26.12. v chrámu Nanebevzetí P. Marie

 

 • 25. -27. 5. 2012 Celostátní přehlídka dětských školních sborů, Uničov

 

Rok 2011

 

 • Novoroční koncert - Želeč
 • Musica Religiosa Olomouc - Stříbrná medaile
 • Benefiční koncert pro Japonsko
 • Koncert vyškovských školních sborů - Hřbitovní kostel P. Marie
 • Mezinárodní festival A. Tučapského, Vyškov
 • Zpívající fontána Vyškov - společné vystoupení se sbory VSPS Vyškov, Re-canto Vyškov, MHD Rousínov a PS Danielis Rousínov
 • vystoupení na Vánočním koncertě P. Koláře, Společenský dům Prostějov
 • vystoupení na Vánočním koncertě P. Koláře, Janáčkovo divadlo Brno
 • Soutěž Vánoční Ostrava - třetí místo, cena Petra Šibeleva
 • Vánoční koncert vyškovských dětských pěveckých sborů, Besedním dům Vyškov
 • Adventní zpívání na náměstí ve Vyškově
 • koncert v rámci akce "Vánoce na statku", ZOO Park Vyškov
 • Adventní koncert DPS Motýlek Vyškov, Hřbitovní kostel P. Marie ve Vyškově

 

Rok 2010

 

 • Novoroční koncert - Tvarožná
 • Zpívající fontána Vyškov - společné vystoupení se sbory VSPS Vyškov a Re-canto Vyškov
 • Koncertní zájezd  Itálie, Vieste
 • Zpívejfest Vyškov 2010
 • Slavnostní koncert u příležitosti Dne české státnosti - zámek Bohdalice

 

 

 

Rok 2009

 

 

 • Zpívejfest Vyškov 2009 -  účast na nesoutěžním mezinárodním festivale ve Vyškově
 • Vystoupení sboru v ČT "Dobré ráno" - přímý vstup 14. 9. 2009
 • Založení studenstského oddělení sboru při MKS Vyškov
 • Zpívající fontána - Zámecká zahrada ve Vyškově
 • Májový koncert - Nadace Tři brány - Hřbitovní kostel P. Marie ve Vyškově

 

 

Rok 2008

 

 • Generální audience u papeže Benendikta XVI.
 • Koncertní turné Itálie, Vatikán

CHRÁM PANNY MARIE NAD MINERVOU

KONCERT V LADISPOLI

BAZILIKA SV. PAVLA ZA HRADBAMI

 • Dušičkový koncert - G. B. Pergolesi -
 • "Narozeninový koncert" generálního sponzora firmy Quantum Vyškov
 • Svatováclavský koncert - Brodek u Prostějova
 • Zpívejfest Vyškov 2008 -  účast na nesoutěžním mezinárodním festivale ve Vyškově
 • Kulturní léto v Senátu 2008 - Valdštejnská zahrada
 • Premiérový koncert Stabat mater - G. B. Pergolesi
 • Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Praha - stříbrné pásmo
 • Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Brno - zlaté pásmo
 • Křest CD nosiče - Gloria, Antonio Vivaldi

 

 

Rok 2007

   

 • Půlnoční -   Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Vánoční koncert s Petrem Kotvaldem

Vyškov - Besední dům

Brno - divadlo Reduta

 • Mezinárodní festival adventní hudby s cenou P. Ebena,  Praha 

stříbrné pásmo

(1. místo neuděleno)

 • !!  A1GP Brno 2007  -  Doprovodný program a hymna ČR v přímém přenosu ČT  !!
 • Zpívejfest Vyškov 2007– účast na nesoutěžním mezinárodním festivale ve Vyškově
 • Koncert  - Katedrála - Chorvatsko, Šibenik
 • Provedení Vivaldiho Gloria s orchestrem - Kostel sv. Roka - Chorvatsko, Virovitica
 • Koncert - Auditorium San Giovanni - Itálie, Vieste
 • Koncert - Basilica S. Maria Assunta - Cattedrale - Itálie
 • Mezinárodní soutěž Svátky písní Mundi Cantant Olomouc

kategorie H1 - stříbro

kategorie B3 - stříbro

 • Krajská přehlídka DPS v Brně - Zlaté pásmo
 • Mezinárodní soutěž Musica Religiosa Olomouc

2. místo v kategorii A - Dětské sbory

( 1. místo neuděleno )

 

 Rok 2006   

 

 

 • Půlnoční -   Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Koncert  s Mátlovým akademickým sborem
 • Zpívejfest Vyškov 2006– účast na nesoutěžním mezinárodním festivale ve Vyškově
 • Křest CD nosiče - Motýlek
 • Koncert v klášteře Padre Pia v San Giovanni Rotondo  v Itálii
 • Křest CD nosiče - Trampská písnička II.
 • Mezinárodní soutěž Svátky písní Mundi Cantant Olomouc - 2.místo v kategorii
 • !!!   Koncert na Pražském hradě - Španělský sál  !!!
 • Mezinárodní soutěž Musica Religiosa Olomouc

2. místo v kategorii A - Dětské sbory

3. místo v kategorii E - Zvláštní kategorie

( 1. místa neudělena )

 

 Rok 2005

   

 • Zpívejfest Vyškov 2005– účast na nesoutěžním mezinárodním festivale ve Vyškově
 • Mezinárodní soutěž Svátky písní Mundi Cantant Olomouc 

kategorie H1 – 2.místo

( 1. místo neuděleno )

  

      Rok 2004   

 

 •  Mezinárodní soutěž Svátky písní Mundi Cantant Olomouc

kategorie B – 3. místo

kategorie H1 – 3. místo

 • Křest CD nosiče - Trampská písnička I. – křest na festivale Šapitó

 

 

Rok 2003

 

založení Dětského pěveckého sboru Motýlek